Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO PoKaszubsku.pl z dnia 15.01.2017r.

 

  1. Definicje.

Administrator – Spółka cywilna PoKaszubsku, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie PoKaszubsku.pl.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.Polityka prywatności przedstawia zasady informujące Użytkowników sklepu o aspektach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w ramach serwisu.

3. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez PoKaszubsku.pl swoich danych osobowych oraz oświadcza, że informacje podane przez niego podczas rejestracji są zgodne z prawdą.

4.Administratorem danych osobowych jest Spółka cywilna PoKaszubsku, dostępna pod adresem internetowym pokaszubsku.pl wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

5. PoKaszubsku.pl przechowuje następujące dane osobowe:
a). Imię i nazwisko – umożliwia wysłanie zamówionego produktu oraz,
b.) Adres e-mail – pozwala na wysyłanie potwierdzenia zamówienia,
c). Adres zamieszkania/wysyłki – jest potrzebny w celu dostawy,
d). Nr telefonu – jest potrzebny w celu dostawy Użytkownikowi.
e). Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPal

6. PoKaszubsku.pl wykorzystuje przy prowadzeniu strony internetowej technologię cookies. Polityka ta określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych PoKaszubsku.pl z siedzibą w Kartuzach, ul. Sambora 22c/1.
7. Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi użytkowników w ramach usług objętych Regulaminem. PoKaszubsku.pl dołoży najwyższej staranności, aby dane Użytkowników nie zostały udostępnione osobom trzecim odwiedzającym stronę Sklepu.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania ze strony internetowej PoKaszubsku.pl.
9. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPal w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
10. Dane o Użytkownikach mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.
11. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, a w szczególności do ich poprawiania lub usuwania.
12. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *